صفحه اصلی / آموزش مفاهیم گردشگری / صنعت هواپیمایی/پرواز

صنعت هواپیمایی/پرواز

سرعت،ایمنی،راحتی درسفر اولین واژه هایی می باشند که در یک سفر هوایی می توان آنرا بیان نمود.امروزه برطبق آخرین گزارش ها ۵۷٪از کل مسافرت های مربوط به گردشگری توسط هواپیما انجام می گردد وسهم اشتغال درآن از بالاترین نرخ ها می باشد بطوریکه هم اکنون در آمریکا نزدیک به ۵۵۰هزارنفر بطور مستقیم در آن مشغول به کار می باشند.
اگرچه این صنعت نسبت به سیستم های دیگرحمل ونقل از قدمت کمتری برخوردار می باشد اما بنابر گسترش وروزافزونی استفاده از خدمات پروازی در این مبحث ابتدابه صنعت هوایی پرداخته می شود.
البته جهت آشنایی هرچه بیشتر بااین صنعت وسیرتکاملی آن ونقش آن در صنعت گردشگری به صورت اجمالی به اشکال مختلف وسایط پروازی پرداخته می گردد.
بالن:اولین ساخت بالن در تاریخ۱۷۸۳توسط ژان فرانسواپیلاترد روزیه فرانسوی انجام گرفت وی وسیله ای مانند بالن ساخته بود که درآن چند حیوان رادرداخل آن گذاشته و به مدت ۱۵دقیقه درآسمان به پرواز درآورد که به شکست انجامید. دوماه بعد برادران مونگفلیه (اتین وجوزف)اولین بالن دنیا که قادر به حمل انسان بود را ساخته که مدت ۲۰ دقیقه برفراز شهرپاریس پرواز نمود.این بالن با هوای گرم کار می نمود.
در همان سال ژاک شارل اولین بالن هیدروژنی دنیا را ساخت که تا ارتفاع ۵۵۰متری اوج گرفت که امروزه این مدل از بالن ها رابه افتخارسازنده اش شارلی می نامند.
امروزه ازاین بالن ها اگرچه به عنوان وسیله ای در حمل ونقل استفاده نمی نمایند اما به عنوان جزئی از تاریخ هوانوردی وهمچنین در جشنواره های پرواز بالن ها یا در مکان های توریستی جهت خلق جذابیت های ویژه از آن استفاده می گردد.

کشتی هوایی:
این وسیله را بیشتر با نام مخترع آن زیپلین می شناسند. این وسیله کارکردی شیبه بالن دارد با این تفاوت که درآن بجای هوای گرم از هیدروژن وبعضا هلیوم استفاده می گردد. این وسیله که توسط فردیناندآدولف هانریش فن زیپلین اختراع گردید اولین پرواز خودرا در ۱۸۸۴به انجام رسانید. بعدها با تاسیس شرکت لوفت شینباوزیپلین که بزرگترین کارخانه تولید آن بود تبدیل به صنعتی درخور احترام گردید وهمه روزه شاهد گسترش استفاده از آن بودندحتی درسال ۱۹۳۷ کشتی هوایی ال.زد.۱۲۹که طول آن ۲۴۵ متر وسرعتی معادل ۱۲۵کیلومتربودساخته گردید اما در ماه مه ۱۹۳۷ کشتی هوایی هیندنبورگ که کره زمین را در ۱۰روز پیموده بود براثر سانحه ای در آتش سوخت بطوریکه تمامی ۳۵خدمه و۹۷مسافرآن کشته شدند. واز آن تاریخ در حمل مسافراز آن استفاده نگردید. اما بواسطه آرامی حرکت از آن جهت فیلم برداری یا جرثقیل هوایی استفاده نمود. امروزه پنتاگون طرحی ارائه نمود که کشتی های هوایی بنام ایرلندر که هیبریدی می باشند مورد تحقیق وبررسی وساخت قرارگرفته است اما نتایج عملی آن با توجه به دوشکست اولیه مسکوت مانده است.

            

هواپیما:
در ۱۷دسامبر۱۹۰۳درایالت اوهایو برادران رایت(ویلبرواتو)توانستند اولین هواپیمای یک موتوره خویش را در آسمان به پرواز درآورند وباعث انقلابی بزرگ در صنعت هوانوردی جهان گردید.این اختراع به سرعت موردتوجه جهانیان قرارگرفت بطوریکه ۱۶ سال پس از اختراع آن پروازهای منظمی درآلمان برقرارگردید که می توان آن را اولین خطوط هوایی جهان نامید.بعدها شرکت ارائه دهنده آن نام لوفت هانزا را برگزید که درحال حاضر یکی از برترین خطوط هوایی جهان می باشد.
امروزه هواپیماها به انواع مختلفی تقسیم می گردند که به اختصار ذکر می نماییم
تقسیم بندی براساس موتور هواپیما:
۱-ملخی خانگی:که بیشترمصارف خانگی و تفریحی دارد.
۲-تک موتور ملخی:برای آموزش یا تفریح کاربرد دارد.
۳-دوموتورملخی:که گنجایش صندلی بیشتری دارد ومی توان برای مسافراستفاده نمود
۴-توربوتراپ منطقه ای:که گنجایش کمتراز ۱۰۰نفردارد.
۵-توربوجت:که هواپیماهای باریک پیکربیشترازاین نوع می باشد
۶-توربوفن:که درهواپیماهای پهن پیکر از این موتورها استفاده می شود
۷-رم جت:که درسرعت های زیاد کاربرد دارد
۸-کروزمافوق صوت:که قادربه رسیدن سرعت مافوق صوت می باشد
فاکتور دیگر در تقسیم بندی می تواند از نظر ابعاد هواپیما باشد که براین اساس
۱-هواپیمای پهن پیکر:که اصطلاحا به آن هواپیمای دوراهروییهم اطلاق می گردد چرا که عرض آنهابیشتراز ۵یا۶مترمی باشدتعداد صندلی هایی درآن به ۷یا۹ صندلی می رسد اما در بعضی مواقع مانند هواپیمای آ۳۸۰تعدادصندلی های آن به ۱۱ردیف می رسد که قادر به حمل ۲۰۰تا۸۵۰مسافرمی باشد.علت اصلی در ساخت این گونه از هواپیماها بهینه سازی مصرف سوخت وصرفه اقتصادی برای شرکتهای هوایی می باشد.
هواپیماهای باریک پیکر:که به آنها یک راهرویی هم گفته می شود باعرض ۳یا۴متر دارای ۲تا۶ردیف صندلی می باشند بزرگترین هواپیمای ساخته شده از این نوع قادر به حمل ۲۸۹مسافرمی باشد.
تقسیم بندی دیگری که درمورد هواپیماها از آن استفاده می گردد بعدمسافت می باشد براین اساس هواپیماها به انواع زیر طبقه بندی می شوند
۱-کوتاه برد:که مسافت کمتراز۳۲۰۰کیلومتریامداومت پروازی کمتراز۳ساعت دارند
۲-میان برد:مسیرهای پروازی بین ۳۲۰۰تا۶۴۰۰کیلومتر یا مداومت پروازی بین ۳تا ۶ساعت را دارامی باشند.بیشتر هواپیماهای باریک پیکراز این دسته می باشند
۳-بلندبرد:طول پروازی۶تا۱۲ساعت یامسافتی بین۶۴۰۰تا۱۲۸۰۰کیلومتر از مشخصات اینگونه از پروازهامی باشد.
۴-ماورابرد:این گونه از هواپیماها قادربه پروازهای بین قاره ای ومداومت پروازی بیش از ۱۲ساعت رادارا می باشند
تقسیم بندی ارائه شده دیگرمربوط به سرعت هواپیماها می باشد براین اساس
۱-مادون صوت۲-صوتی۳-مافوق صوت۴-ماورای صوت از تقسیم بندی های رایج می باشد.که با نشان دادن حرف ام که نشانگر ماخ(نسبت سرعت برصوت)است معرفی میگردد
دسته دیگر از این رده بندی مربوط به ارائه خدمات در پروازها وتفاوت امکانات می باشدبراین اساس به ترتیب به سطوح
۱-فرست کلاس ۲-بیزنس کلاس(تجاری)اکونومی(اقتصادی)تقسیم می گردد .

فرودگاه:

(فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو در آمریکا)
عامل مهم دیگر درصنعت هوانوردی فرودگاه هاوتجهیزات وابسته به آن می باشد در حقیقت فرودگاه ها بعنوان بستری لازم در این صنعت علاوه برمکانی جهت نشست و برخاست هواپیماها مراکز تعمیرو نگهداری برج کنترل که اجزاءاصلی پرواز محسوب می گردد دارای امکانات دیگر مانند آشیانه ها ترمینال گمرک،هتل،تالارمسافران،و… می باشد.
فرودگاه هارا می توان براساس کارکرد به موارد زیر تقسیم نمود
۱-فرودگاه عمومی:که دارای باندبطول۸۰۰متروعرض ۱۵ متر جهت حمل کالا ومسافر
۲-فرودگاه بین المللی:جهت استفاده در پروازهای بین المللی

(فرودگاه مونیخ آلمان)
۳-فرودگاه داخلی:که تنهابرای پروازهای داخلی استفاده می گردد
۴-فرودگاه مرزهوایی:فرودگاه های داخلی که درصورت نیاز با نصب امکانات تبدیل به فرودگاه های بین المللی می گردند.
۵-فرودگاه خاص:که صرفا جهت مصارف خاص نظیرورزش و…استفاده می شود.

(فرودگاه بین المللی فرانکفورت)
۶-فرودگاه کنترل شده:که درآن خدمات کنترل پرواز ارائه می شود
۷-فرودگاه غیرکنترل شده:که تنهابه ارائه اطلاعات هوایی می پردازد.
تقسیم بندی فرودگاه ها از نظر باند
۱-باندها با پوشش اسفالت۲-باندهاباپوشش بتن۳-باندهاباپوشش چمن۴- باندها با پوشش خاک سرخ۵-باندهای کنارساحل۶-باندهای فرود آبی۷-باندهای روی یخ۸-باندهای سنگریزه
بزرگترین فرودگاه های دنیا
۱-فرودگاه ملک فهد با ۷۷۶۰۰هکتارکه از کشور بحرین بزرگتراست
۲-فرودگاه دالاس واشبنگتن با۵۲۰۰هکتار
۳-فرودگاه پودنگ شانگ های با ۴۰۰۰هکتار
۴-فرودگاه قاهره مصر با ۳۷۰۰هکتار
۵-فرودگاه سووارنابومی بانکوک با ۳۲۴۰هکتاروجابجایی۵۶میلیون مسافر
۶-شارل دوگل پاریس با ۳۲۰۰هکتاروجابجایی ۶۶میلیون مسافردرسال
۷-سالت سیتی با ۳۱۱۶هکتارو ۲۳میلیون مسافر
۸-اوهرشیکاگو:با ۳۰۸۷هکتار
۹-باراخاس در مادرید با ۳۰۵۲هکتار
۱۰-لئوناردوداوینچی ایتالیا با ۲۹۰۰هکتار
۱۱-فرودگاه دبی با ۲۹۰۰هکتاروجابجایی۸۲میلیون مسافردرسال
۱۲فرودگاه امستردام:باوسعت ۲۷۸۷هکتاروجابجایی۶۳میلیون مسافر
فرودگاه ها می تواند نقش اساسی در صنعت گردشگری به روش های زیر ایفا نمایند
۱-نزدیکی به مراکز توریستی باعث جذب گردشگران می شود.
۲-بزرگی و پذیرایی از انواع هواپیماها می تواند عامل انگیزشی در گردشگری منطقه محسوب گردد چراکه در این صورت محدویت های ورودی برداشته می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.