مراکز اقامتی

هتلهای ارمنستان

هتلهای ۵ستاره  ۱.هتل کاکادوس(ارمنستان) ۲.رادیسون بلو ایروان ۳.مولتی گرند ایروان ۳.نشنال ایروان هتلهای ۴ستاره ۱.پاریس  ۲.حیات پلیس ۳.فروم ۴.آکواتک ۵.ماریوت ۶.ریپابلیکا ۷.دابل تری هیلتون ۸.آنی پلازا ۹.بست وسترن ۱۰.اپرا سوئیت ۱۱.ایمپریال پالاس ۱۲.آویا ترانس ۱۳.متروپل ۱۴.دیاموند هاوس  ۱۵.رویال پلازا هتلهای ۳ستاره ۱.پراها  ۲.نور ۳.هرازدان ۴.شیراک ۵.رجینه ۶.سیلاچی

مشاهده بیشتر »

تاسیسات اقامتی وپذیرایی

از ارکان دیگرسفرخواه مسافران امروزی که از آنان به عنوان گردشگر یاد میشود یا مسافران قدیم که جهانگرد نامیده می شدند بعد از صنعت حمل و نقل اتراق یا بیتوته کردن می باشد. مشخص است هنگامی که یک سفرتحت هر عنوان و دلیلی در حال انجام می باشد بجز مسافرت های یک روزه که در آن مسافر به محل سکونت خویش بر می گردد نیاز به اماکنی جهت استراحت داشته که در اینجا به اختصار به تاریخچه سکونتگاه ها در هنگام سفر می پردازیم. ۱-کاروانسرا: …

مشاهده بیشتر »