صفحه اصلی / آموزش مفاهیم گردشگری

آموزش مفاهیم گردشگری

گردشگری درمانی

گردشگری درمانی یا گردشگری سلامت یکی از کهن ترین انواع گردشگری می باشد که قدمت آن را می توان در دوران یونانیان منتسب دانست. چرا که یونانیان معتقد بودند که داشتن آرامش و گشت گذاروتفریح از مهمترین عوامل در درمان بیماریها می باشد و بنابراین اغلب یونانیان در آن زمان برای بهبودی به مکان هایی که اغلب در بهترین مناطق از نظر زیبایی واعتدال آب و هوایی و دارای چشمه سارهای طبیعی و معدنی بود می رفتند. بعد از یونانیان رومیان بودند که به ساخت …

مشاهده بیشتر »

اقسام جابجایی انسان و تفاوت آن با گردشگری:

در طول تاریخ حیات بشر انسان ها بطور مداوم در حال نقل مکان و جابجایی بوده اند.با مطالعه تاریخ می توان دریافت این تغییرات مکانی همیشه به منظور اهداف خاصی صورت گرفته است که درربطه تنگاتنگی با عوامل متعددی بوده اند. وقوع بلایای طبیعی؛جنگها؛تکنولوژی؛میل به کشفیات جدید؛جستجوی کار؛تامین مایحتاج ضروری زندگی از مهمترین دلایل تحرک بشر بوده است.برای این تحرکات انسانی می توان خط سیر تاریخی نیز بیان نمود بطوریکه هم گام با پیشرفت تکنولوژی و ابداعات متعدد که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار …

مشاهده بیشتر »

عناصرموثردر ساخت وتوسعه صنعت گردشگری:

علاوه بر ارکان گردشگری که شامل اقامت،حمل ونقل،جاذبه می باشد عوامل مهم دیگری در امر گردشگری و پیشرفت یا عدم توسعه نیافتگی آن در یک منطقه دخیل می باشد که این عوامل را تحت عنوان عناصر ساختاری صنعت گردشگری یاد می نماییم. بدیهی است در توسعه گردشگری اگرچه ارکان آن مهمترین عامل به نظر می رسد اما این ارکان تنها در شرایط عادی و متعادل در یک منطقه می تواند دارای نقش باشد و چنانچه عواملی که در زیر بدان پرداخته می شود به هر …

مشاهده بیشتر »

تاریخ گردشگری

سفر را می توان پدیده ای به قدمت تاریخ بشر دانست که در پیوندی ناگسستنی با زندگی انسان در طول زمان قرارداشته است.انسان ناخواسته در طول زندگی بنابرمقتضیات زندگی وانگیزه های متفاوت همواره شیوه هایی از گردشگری را متجلی می ساخته است بدون آنکه خود برانجام آن آگاهی داشته باشد.شاید بتوان گفت قدیمی ترین جابجایی انسان سفرهایی بوده است که برای برگزاری آیین های مذهبی در بین اقوام و ادیان مختلف وجود داشته است. با اختراع پول؛خط میخی و چرخ توسط سومریان در ۴۰۰۰سال پیش …

مشاهده بیشتر »

گردشگری فرهنگ ومیراث

امروزه سهم عمده ای از سفرها در صنعت گردشگری را می توان سفرهایی دانست که برپایه میراث و فرهنگ شکل می گیرند.که می تواند خود نوعی ازسفروهمچنین عامل سفرها نیزمی تواند محسوب گردد.تعاریف متعددی از این نوع از گردشگری تا کنون ارائه گردیده است که از آن جمله تعاریفی می باشد که از دو دیدگاه کلی و تخصصی انجام گرفته است.در تعریف کلی گردشگری فرهنگی عبارت است از سفرهایی که انسان به مکانی خارج از محل سکونت خویش در جهت بازدید از اماکن مختلف یا …

مشاهده بیشتر »

ارتباط گردشگری باسایر علوم

باتوجه به ماهیت گسترده گردشگری علوم متعددی را امروزه در قلمرو فعالیت خویش مستتر نموده و این کثرت به واسطه عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. چرا که از یک سو گردشگری در رابطه با انسان و جوامع بشری می باشد و از سوی دیگر با محیط پیوند نا گسستنی برقرار نموده است. بنابراین امروزه نمی توان گردشگری را در قالب علوم محض قرار داد بلکه باسایر علوم در جهت تفسیر و تبیین گردشگری و عواقب و نتایج آن و بهره گیری از علوم دیگر …

مشاهده بیشتر »

گردشگری مذهبی

از قدیمی ترین اشکال گردشگری در زندگی انسان سفرهایی بوده است که به قصد انجام مراسمات مذهبی از دیر باز تا کنون انجام می گرفته است که امروزه با تغییر شکل ماهیت سفرها به آن گردشگری مذهبی گفته می شود.ساده ترین تعریفی که از اینگونه گردشگری می توان داشت عبارت است از:سفرهایی که انسان بصورت انفرادی یا گروهی جهت انجام فرائض مذهبی یا شرکت در آئین های مذهبی یا زیارت ویا بازدید از مراکز مقدس یا مذهبی به انجام می رساند. با دگرگونی در شیوه …

مشاهده بیشتر »

جاذبه ها

عامل مهم دیگر در بوجود آمدن سفر نقش جاذبه می باشد در حقیقت می توان رکن سوم از عوامل تعیین کننده وسازنده گردشگری را عامل جاذبه دانست. جاذبه در گردشگری را می توان را به صورت ذیل تعریف نمود مجموعه ای از عوامل بوجود آورنده وبرانگیزاننده انسان برای سفر به یک منطقه جهت ارضاء روحی و روانی و به تبع آن بوجود آمدن احساس آرامش در انسان دانست. لازم به ذکر است این تعریف دارای مفاهیم کلی می باشد و تمام نیازهایی که انسان را …

مشاهده بیشتر »

صنعت هواپیمایی/پرواز

سرعت،ایمنی،راحتی درسفر اولین واژه هایی می باشند که در یک سفر هوایی می توان آنرا بیان نمود.امروزه برطبق آخرین گزارش ها ۵۷٪از کل مسافرت های مربوط به گردشگری توسط هواپیما انجام می گردد وسهم اشتغال درآن از بالاترین نرخ ها می باشد بطوریکه هم اکنون در آمریکا نزدیک به ۵۵۰هزارنفر بطور مستقیم در آن مشغول به کار می باشند. اگرچه این صنعت نسبت به سیستم های دیگرحمل ونقل از قدمت کمتری برخوردار می باشد اما بنابر گسترش وروزافزونی استفاده از خدمات پروازی در این مبحث …

مشاهده بیشتر »

صنعت هتلداری

باگسترش صنعت گردشگری ونیاز انسان به محلی برای اقامت در طول مدت سفر واز آنجا که سفرمانند گذشته متعلق به گروهی خاص نبوده وتمام مردم با هرنوع درآمد و از هرگروهی آنرا انجام می دهندسرمایه گزاران ودولت ها برآن داشته تا نسبت به ساخت واحدهایی جهت اقامت مسافران در زمان سفراقدام نمایند. وهمین امر موجب بوجود آمدن عاملی درجهت گسترش آن گردد. امروزه هتل براساس معیارهای خاصی قابل طبقه بندی می باشند که ازآن جمله می توان به موارد زیراشاره نمود ۱-ازنظرکاربرد:براین اساس هتل ها …

مشاهده بیشتر »