آخرین جاذبه های گردشگری ایران

جاذبه های گردشگری

گردشگری درمانی

گردشگری درمانی یا گردشگری سلامت یکی از کهن ترین انواع گردشگری می باشد که قدمت آن را می توان در دوران یونانیان منتسب دانست. چرا که یونانیان معتقد بودند که داشتن آرامش و گشت گذاروتفریح از مهمترین عوامل در درمان بیماریها می باشد و بنابراین اغلب یونانیان در آن زمان برای بهبودی به مکان هایی که اغلب در بهترین مناطق از نظر زیبایی واعتدال آب و هوایی و دارای چشمه سارهای طبیعی و معدنی بود می رفتند. بعد از یونانیان رومیان بودند که به ساخت …

مشاهده بیشتر »

اقسام جابجایی انسان و تفاوت آن با گردشگری:

در طول تاریخ حیات بشر انسان ها بطور مداوم در حال نقل مکان و جابجایی بوده اند.با مطالعه تاریخ می توان دریافت این تغییرات مکانی همیشه به منظور اهداف خاصی صورت گرفته است که درربطه تنگاتنگی با عوامل متعددی بوده اند. وقوع بلایای طبیعی؛جنگها؛تکنولوژی؛میل به کشفیات جدید؛جستجوی کار؛تامین مایحتاج ضروری زندگی از مهمترین دلایل تحرک بشر بوده است.برای این تحرکات انسانی می توان خط سیر تاریخی نیز بیان نمود بطوریکه هم گام با پیشرفت تکنولوژی و ابداعات متعدد که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار …

مشاهده بیشتر »

عناصرموثردر ساخت وتوسعه صنعت گردشگری:

علاوه بر ارکان گردشگری که شامل اقامت،حمل ونقل،جاذبه می باشد عوامل مهم دیگری در امر گردشگری و پیشرفت یا عدم توسعه نیافتگی آن در یک منطقه دخیل می باشد که این عوامل را تحت عنوان عناصر ساختاری صنعت گردشگری یاد می نماییم. بدیهی است در توسعه گردشگری اگرچه ارکان آن مهمترین عامل به نظر می رسد اما این ارکان تنها در شرایط عادی و متعادل در یک منطقه می تواند دارای نقش باشد و چنانچه عواملی که در زیر بدان پرداخته می شود به هر …

مشاهده بیشتر »

تاریخ گردشگری

سفر را می توان پدیده ای به قدمت تاریخ بشر دانست که در پیوندی ناگسستنی با زندگی انسان در طول زمان قرارداشته است.انسان ناخواسته در طول زندگی بنابرمقتضیات زندگی وانگیزه های متفاوت همواره شیوه هایی از گردشگری را متجلی می ساخته است بدون آنکه خود برانجام آن آگاهی داشته باشد.شاید بتوان گفت قدیمی ترین جابجایی انسان سفرهایی بوده است که برای برگزاری آیین های مذهبی در بین اقوام و ادیان مختلف وجود داشته است. با اختراع پول؛خط میخی و چرخ توسط سومریان در ۴۰۰۰سال پیش …

مشاهده بیشتر »